Privacy

1 PulseDC

Dit is de privacy policy van PulseDC B.V. (hierna PulseDC). Veiligheid en privacy staan hoog in het vaandel bij PulseDC en handelt altijd in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. PulseDC verwerkt persoongegevens om haar wettelijke taken uit te voeren.

2 Verzamelde gegevens en doeleinden verwerking

PulseDC verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van klanten voor de hieronder genoemde doeleinden. Hierna zal steeds naar de nummers van deze doeleinden worden verwezen:

  1. Om onze diensten te verlenen en te factureren
  2. Om met je te communiceren (waaronder het verzenden van berichten)
  3. Om analyses uit te voeren voor rapportage doeleinden
  4. Om onze diensten te verbeteren
  5. Om de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren
  6. Om je identiteit te verifiëren en fraude tegen te gaan
3 Uitwisseling van gegevens

De uitvoering van de wettelijke taak kan met zich meebrengen dat PulseDC gegevens, inclusief persoonsgegevens, deelt derden. Dit gebeurt op basis van een wettelijke grondslag of een samenwerkingsovereenkomst.

4 Beveiliging persoonsgegevens

PulseDC zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

5 Bewaartermijn

PulseDC bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet is vereist.

6 Je privacyrechten

Als je wil weten welke gegevens PulseDC over je heeft vastgelegd of als je gegevens wilt wijzigen of verwijderen die je niet via je login kunt wijzigen, kun je contact opnemen met PulseDC via ons contact formulier.